Այս բաժնում ներկայացվում են Հայաստանում կրթական համակարգի վերաբերյալ իրականացված մի քանի տարիների հետազոտությունների արդյունքներ:
Հետազոտությունների հաշվետվությունները վերցվել են համապատասխան կազմակերպությունների պաշտոնական կայքէջերից:

Բոլոր հաշվետվություններում երևում է իրականացնող կազմակերպության անվանումը, ինչը հնարավորություն է տալիս մեզ տեղադրելու դրանք մեր կայքում` չխախտելով հեղինակների մտավոր սեփականության իրավունքը:


Այստեղ ներկայացված են բարձրագույն կրթության վերաբերյալ Հայաստանում իրականացված հետազոտություններ:

Higher Education In Armenia

ՀՀ Մասնագիտական Կրթության Բնագավառում Պետական Քաղաքականության Զարգացման Հայեցակարգային Մոտեցումներ

Բոլոնիայի Գործընթաց Բարեփոխումներ և Ռազմավարություն

Բարձրագույն և Հետբուհական մասնագիտական կրթության ոլորտի ներկա իրավիճակի և Բոլոնիայի գործընթացի համատեքստում բարեփոխումների իրականացման ընթացքի վերաբերյալ վերլուծություն

Բարձրագույն Կրթության Ռազմավարական Հետազոտությունների Ազգային Կենտրոն

Կոռուպցիան Կրթական Համակարգում

Գրագողությունը Հայաստանի Բուհերում. Ինչպես Քանդել Թնջուկը

National Report regarding the Bologna Process implementation 2009-2012 Armenia

Հայաստանի Ազգային Մրցունակության Զեկույց 2010

Ուսանողների Ընկալումը Բուհական Համակարգում Կոռուպցիայի Մասին

Հայաստանի Բարձրագույն Կրթության Բարեփոխումներ Առկա Վիճակը և Հեռանկարը Բոլոնիայի գործընթացի Համատեքստում

«Տնտեսության առաջնային ոլորտներում բարձրագույն կրթության պետական աջակցություն. միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և պահանջարկի կանխատեսում»

Human Resource Management In Public Higher Education in the Tempus Partner Countries

Բարձրագույն Կրթության հասանելիության ապահովում աղքատների համար

Կառավարման խնդիրների լուծումը՝ Հայաստանի բարձրագույն կրթության բարեփոխումների կենտրոնում

Բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում այսօր. առկա խնդիրների վերլուծություն

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար բարձրագույն կրթության ֆիզիկական և ծրագրային մատչելիության, ինչպես նար ակադեմիական ներառականության ուսումնասիրություն

ՀՀ բուհերի ազգային վարկանիշավորման շրջանակներում իրականացված սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքների վերլուծություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

«Ուսանողների սոցիալ-տնտեսական կենսապայմանները Հայաստանում» ազգային զեկույց

2012-2015թթ մասնագիտական կրթության համակարգային վերլուծություն

Կոռուպցիայի դեմ պայքարը և բարեվարքության արմատավորումը Հայաստանի կրթական ոլորտում
English Armenian

Poll

Որքանով է համապատասխանում այժմյան Ձեր աշխատանքը Ձեր ստացած մասնագիտական կրթությանը:

Լիովին համապատասխանում է
Հիմնականում համապատասխանում է
Հիմնականում չի համապատասխանում
Ընդհանրապես չի համապատասխանում
Դժվարանում եմ պատասխանել
Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոն. © 2012-2014. All Rights Reserved. e-research.am
Using of website materials is possible only with the permission of the administration. Development and promotion: Web studio Wmpromo
Սոցիոլոգիա, սոցիոլոգիական հետազոտություն, սոցիոլոգիական խորհրդատվություն, սոցիոլոգիական փորձաքննություն, կրթական հետազոտություն, օնլայն հետազոտություն, դասընթաց, համաժողով