Այս բաժնում ներկայացվում են Հայաստանում կրթական համակարգի վերաբերյալ իրականացված մի քանի տարիների հետազոտությունների արդյունքներ:
Հետազոտությունների հաշվետվությունները վերցվել են համապատասխան կազմակերպությունների պաշտոնական կայքէջերից:

Բոլոր հաշվետվություններում երևում է իրականացնող կազմակերպության անվանումը, ինչը հնարավորություն է տալիս մեզ տեղադրելու դրանք մեր կայքում` չխախտելով հեղինակների մտավոր սեփականության իրավունքը:

English Armenian

Poll

Որքանով է համապատասխանում այժմյան Ձեր աշխատանքը Ձեր ստացած մասնագիտական կրթությանը:

Լիովին համապատասխանում է
Հիմնականում համապատասխանում է
Հիմնականում չի համապատասխանում
Ընդհանրապես չի համապատասխանում
Դժվարանում եմ պատասխանել
Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոն. © 2012-2014. All Rights Reserved. e-research.am
Using of website materials is possible only with the permission of the administration. Development and promotion: Web studio Wmpromo
Սոցիոլոգիա, սոցիոլոգիական հետազոտություն, սոցիոլոգիական խորհրդատվություն, սոցիոլոգիական փորձաքննություն, կրթական հետազոտություն, օնլայն հետազոտություն, դասընթաց, համաժողով