Եվրոպայի Խորհուրդը հավաքագրում է կրթության ոլորտի փորձագետների բազա:
Ընտրված փորձագետները հետագայում կարող են ներգրավվել հետևյալ ոլորտներում՝
1.Բուհերի դասավանդողների և ուսանողների Էթիկայի Կոդեքսի մշակում
2. Օրենսդրության ուսումնասիրություն
3. Բուհերի թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացման գործիքների մշակում

Դիմելու վերջնաժամկետը հուլիսի 21 է:
Դիմելու ընթացակարգի և մանրամասների համար կարող եք այցելել հետևյալ կայքէջ
http://www.coe.int/en/web/yerevan/vacancies1
English Armenian

Poll

Որքանով է համապատասխանում այժմյան Ձեր աշխատանքը Ձեր ստացած մասնագիտական կրթությանը:

Լիովին համապատասխանում է
Հիմնականում համապատասխանում է
Հիմնականում չի համապատասխանում
Ընդհանրապես չի համապատասխանում
Դժվարանում եմ պատասխանել
Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոն. © 2012-2014. All Rights Reserved. e-research.am
Using of website materials is possible only with the permission of the administration. Development and promotion: Web studio Wmpromo
Սոցիոլոգիա, սոցիոլոգիական հետազոտություն, սոցիոլոգիական խորհրդատվություն, սոցիոլոգիական փորձաքննություն, կրթական հետազոտություն, օնլայն հետազոտություն, դասընթաց, համաժողով