Արդյունքների վերլուծությունը բաղկացած է հետևյալ գործընթացներից`

 Կատեգորիզացիա
 Տվյալների քանակական ցուցանիշների դուրս բերում (քանակական հետազոտությունների դեպքում)
 Տվյալների որակական ցուցանիշների դուրս բերում (որակական հետազոտությունների դեպքում)
 Հաշվետվության կազմում:
English Armenian

Poll

Որքանով է համապատասխանում այժմյան Ձեր աշխատանքը Ձեր ստացած մասնագիտական կրթությանը:

Լիովին համապատասխանում է
Հիմնականում համապատասխանում է
Հիմնականում չի համապատասխանում
Ընդհանրապես չի համապատասխանում
Դժվարանում եմ պատասխանել
Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոն. © 2012-2014. All Rights Reserved. e-research.am
Using of website materials is possible only with the permission of the administration. Development and promotion: Web studio Wmpromo
Սոցիոլոգիա, սոցիոլոգիական հետազոտություն, սոցիոլոգիական խորհրդատվություն, սոցիոլոգիական փորձաքննություն, կրթական հետազոտություն, օնլայն հետազոտություն, դասընթաց, համաժողով