"Կրթական ուսումնասիրությունների և խորհրդատվությունների կենտրոնը" իրականացնում է սոցիոլոգիական հետազոտություններ` առաջարկելով հետևյալ ծառայությունները`
 • Հարցաթերթերի, հարցաշարերի մշակում,
 • Հարցազրույցների իրականացում` քանակական և որակական,
 • Ֆոկուս խմբային քննարկումների կազմակերպում և իրականացում,
 • Փաստաթղթերի վերլուծություն` ավանդական և բովանդակային (content analysis) մեթոդներով,
 • Դիտարկումների իրականացում մշակված համապատասխան ստուգաթերթի միջոցով,
 • Հավաքված տեղեկատվության մշակում և վերլուծություն (քանակական տվյալները մշակվում են SPSS փաթեթով),
 • Սոցիոլոգիական հետազոտություն կրթության և ուսումնական հաստատության գործունեության առանձին բնագավառի վերաբերյալ,
 • Կրթության և ուսումնական հաստատության գործունեության ամբողջական վերլուծության պատրաստում:
 • English Armenian

  Poll

  Որքանով է համապատասխանում այժմյան Ձեր աշխատանքը Ձեր ստացած մասնագիտական կրթությանը:

  Լիովին համապատասխանում է
  Հիմնականում համապատասխանում է
  Հիմնականում չի համապատասխանում
  Ընդհանրապես չի համապատասխանում
  Դժվարանում եմ պատասխանել
  Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոն. © 2012-2014. All Rights Reserved. e-research.am
  Using of website materials is possible only with the permission of the administration. Development and promotion: Web studio Wmpromo
  Սոցիոլոգիա, սոցիոլոգիական հետազոտություն, սոցիոլոգիական խորհրդատվություն, սոցիոլոգիական փորձաքննություն, կրթական հետազոտություն, օնլայն հետազոտություն, դասընթաց, համաժողով