Կենտրոնի գործունեության շրջանակն է նաև կազմակերպել և իրականացնել վերապատրաստումներ:
Կենտրոնը կարող է կազմակերպել դասընթացներ` իրականացնելով դասընթացի վայրի ընտրություն, մասնակիցների հավաքագրում և այլն:
Կենտրոնը իրականացնում է նաև սոցիոլոգիական հետազոտությունների վերաբերյալ դասընթացներ:
Դասընթացներին կարող են մասնակցել ինչպես կրթությամբ սոցիոլոգները, այնպես էլ այն մասնագետները, ովքեր ներգրավված են սոցիոլոգիական հետազոտությունների գործընթացում:
Դասընթացների միջոցով կարելի է ստանալ հիմնարար գիտելիքներ սոցիոլոգիական հետազոտությունների ոլորտից, ինչպես նաև թարմացնել գիտելիքները նոր մեթոդների, վերլուծական նոր մոդելների վերաբերյալ:

English Armenian

Poll

Որքանով է համապատասխանում այժմյան Ձեր աշխատանքը Ձեր ստացած մասնագիտական կրթությանը:

Լիովին համապատասխանում է
Հիմնականում համապատասխանում է
Հիմնականում չի համապատասխանում
Ընդհանրապես չի համապատասխանում
Դժվարանում եմ պատասխանել
Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոն. © 2012-2014. All Rights Reserved. e-research.am
Using of website materials is possible only with the permission of the administration. Development and promotion: Web studio Wmpromo
Սոցիոլոգիա, սոցիոլոգիական հետազոտություն, սոցիոլոգիական խորհրդատվություն, սոցիոլոգիական փորձաքննություն, կրթական հետազոտություն, օնլայն հետազոտություն, դասընթաց, համաժողով